Kommande Bitcoin-halvering den 20 april 2024 – Här är allt du behöver veta inför årets stora händelse i kryptovärlden

bitcoin-halvering 2024

När nästa Bitcoin-halvering närmar sig är vi här för att utrusta dig med alla insikter du behöver för att förstå och förbereda dig för detta avgörande ögonblick i kryptohistorien. Här är allt du behöver veta om kommande Bitcoin-halveringen 2024.

Bitcoin är världens största kryptovaluta och också den som till stor del används som måttstock för hur det går inom branschen. När de största finanstidningarna som Financial Times rapporterar om det senaste inom kryptobranschen är det oftast Bitcoin som står i centrum. Med detta intresse för Bitcoin säger det sig självt att denna kryptovaluta även har en tendens att ha en avgörande betydelse även för intresset och därmed även prisbilden hos andra kryptovalutor.

Årets stora händelse inom kryptovärlden är kommande Bitcoin-halvering som äger rum den 20:e april 2024. Detta är något som fått stora rubriker de senaste tiden och många spekulerar i hur detta kommer att påverka priset på Bitcoin.

Läs också: Hur många Bitcoins finns det?

Vad är en Bitcoin-halvering?

vad är en bitcoin-halvering?

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd. Du kan förlora ditt kapital på aktier, ETF:er och råvaror. *Bitpanda Aktier är kontrakt som replikerar en underliggande aktie eller ETF.

Enligt Bitcoins Whitepaper genomgår blockbelöningen en permanent halvering ungefär var 210,000:e block, vilket översätts till ungefär vart fjärde år. Denna åtgärd syftar till att minska inflödet av nya mynt till Bitcoin-nätverket.

Bitcoin-halvering innebär att blockbelöningarna för miners på Bitcoins blockkedja halveras, vilket begränsar den hastighet med vilken nya mynt kommer i omlopp.

Ursprungligen var den satt till 50 BTC, medan den nuvarande blockbelöningen står på 6.25 BTC. Den kommande halveringen minskar den ytterligare till 3.125 BTC.

Syfte bakom Bitcoin-halvering:

Det primära målet med Bitcoin-halvering är att reglera Bitcoins inflationstakt genom att hantera dess fasta utbud av 21 miljoner bitcoins. Genom att begränsa flödet av nya mynt säkerställer denna mekanism knapphet och skyddar mot devalvering.

Betydelsen av Bitcoin-halvering för investerare:

Den överhängande Bitcoin-halveringen rankas bland de mest efterlängtade händelserna i kryptosfären. Det har potential att avsevärt påverka Bitcoins prisbana och den bredare marknadsdynamiken, även i ledningen till evenemanget. Här är varför:

  • Förstärkning av knapphet:
    Bitcoins begränsade utbud gör det till ett lockande perspektiv för potentiella investerare. Med varje halveringshändelse som intensifierar knappheten kommer Bitcoins investeringslockelse sannolikt att bevittna en kraftig ökning.
  • Dynamik för marknadssentiment:
    Förväntningar kring halveringen, i kombination med ökad knapphet, kan driva ett positivt marknadssentiment och utlösa anmärkningsvärda prisfluktuationer.
  • Miner inflytande:
    När blockbelöningar minskar i betydelse kan vissa gruvarbetare upphöra med verksamheten på grund av minskad lönsamhet bland eskalerande kostnader. Den efterföljande nedgången i hashrate kan utöva en inverkan på Bitcoins prisdynamik.

Hur har halvering av Bitcoin påverkat priset genom tiderna?

Hur har halvering av Bitcoin påverkat priset genom tiderna?


Historiskt sett har Bitcoin-halveringshändelser katalyserat betydande BTC-prisuppgångar och främjat bredare kryptoexpansion och därigenom stimulerat ökad investeringsaktivitet över hela marknaden.

Den första Bitcoin-halveringen (28 november 2012):

Markerad av en minskning av blockbelöningar från 50 BTC till 25 BTC, bevittnade denna händelse en anmärkningsvärd ökning av Bitcoins pris från cirka 11 dollar före halveringen till över 1 110 dollar i december 2013, vilket motsvarar en svindlande 100x ökning.

Den andra Bitcoin-halveringen (9 juli 2016):

Denna händelse kännetecknades av en halvering av blockbelöningar från 25 BTC till 12.5 BTC, vilket ledde till en anmärkningsvärd prisökning, med Bitcoins värde från ungefär $ 650 före halvering till cirka $ 19,500 i december 2017, vilket återspeglar en 30x-ökning inom sex månader.

Den tredje Bitcoin-halveringen (11 maj 2020):

Med blockbelöningar minskade från 12,5 BTC till 6,25 BTC, drev denna halveringshändelse Bitcoins pris från cirka 8 900 dollar före halvering till över 64 000 dollar i april 2021, vilket markerar en åttafaldig ökning inom ett år.

Påverkan utöver Bitcoin:

Tidigare Bitcoin-halveringar har haft betydande ringar på vattnet-effekter i det bredare kryptovalutalandskapet. Uppståndelsen kring dessa händelser har ökat engagemang och investeringar, vilket har lett till betydande tillväxt av marknadsvärde i andra stora kryptovalutor.

Denna spridning understryker det djupgående inflytande som Bitcoin har på den bredare kryptoekonomin.

Tags from the story
More from Benny Sjölind
Snart kommer världsrekordskon hela löparvärlden har väntat på!
Nya Nike Alphafly 3 har redan ett världsrekord i marathon under bältet...
Read More
0 replies on “Kommande Bitcoin-halvering den 20 april 2024 – Här är allt du behöver veta inför årets stora händelse i kryptovärlden”