Antropic lanserar Open AI Cloud 3 modeller

Anthropic lanserar Open AI Cloud 3 modeller

AI-modellerna från Anthropic, som är mer kapabla än sina föregångare och svarar på frågor som äldre modeller avvisar. AI-företaget Anthropic, skapat av flera personer som tidigare arbetat på OpenAI, har nu lanserat AI-modellerna Claude 3.

De framhåller att den nya familjen av AI-modeller presterar på eller till och med bättre än de ledande AI-modeller som erbjuds av Google och OpenAI. Till skillnad från tidigare modeller är Claude 3 också multimodal och förstår frågor genom både text och bilder. Enligt Anthropica kommer Claude 3 att svara på fler frågor, förstå längre instruktioner och vara mer exakt.

Claude 3 kan förstå mer sammanhang, vilket innebär att den kan bearbeta mer information. Det finns modeller av Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet och Claude 3 Opus, där Opus är den största och mest intelligenta modellen.

Företaget uppger att Opus överträffade de flesta andra AI-modeller i olika benchmarkingtester. Den visade bättre nivåer av resonemang än OpenAI:s GPT-4, och den presterade bättre i matematiska tester och kodning.

Anthropic berättar att Claude 3-modellen tränades på interna och externa databaser som inte är offentliga, samt offentligt tillgängliga data fram till augusti 2023.

Läs också: Reddit har ingått ett avtal om licensiering av innehåll med Google

Introduktion av ett nytt riktmärke inom intelligens

Deras flaggskeppsmodell, Opus, sätter en ny standard för intelligens genom att överträffa sina motsvarigheter inom ett spektrum av allmänt erkända utvärderingsriktmärken för AI-system.

Dessa riktmärken inkluderar bedömningar av expertkunskap på grundnivå (MMLU), expertresonemang på avancerad nivå (GPQA), grundläggande matematik (GSM8K) och mer.

Anthropic lanserar Open AI Cloud 3 modeller

Opus uppvisar en nivå av förståelse och flyt i hanteringen av komplexa uppgifter som närmar sig mänsklig kompetens, och flyttar därmed fram gränserna för allmän intelligens.

Dessutom uppvisar alla varianter av Claude 3-modellerna anmärkningsvärda förbättringar inom olika områden som analys och förutsägelse, sofistikerat innehållsskapande, kodgenerering och flerspråkig konversation, som omfattar språk som spanska, japanska och franska.

Modellernas tillgänglighet

Opus och Sonnet är tillgängliga att använda idag i API:et, som nu är allmänt tillgängligt, vilket gör det möjligt för utvecklare att registrera sig och börja använda dessa modeller omedelbart. Haiku kommer snart att finnas tillgänglig. Sonnet driver den kostnadsfria upplevelsen på claude.ai, medan Opus är tillgänglig för Claude Pro-prenumeranter.

Sonnet är också tillgängligt idag via Amazon Bedrock och i privat förhandsvisning på Google Clouds Vertex AI Model Garden – med Opus och Haiku som snart kommer till båda.

Läs mer: Här är nya Sora från OpenAI

Smartare, snabbare, säkrare

Företaget anser att modellernas intelligens är nära sina gränser, och de planerar att släppa täta uppdateringar till Claude 3-modellfamiljen under de närmaste månaderna. De är också glada över att släppa en serie funktioner för att förbättra modellernas kapacitet, särskilt för företagsanvändningsfall och storskaliga implementeringar.

Dessa nya funktioner kommer att inkludera verktygsanvändning (aka funktionsanrop), interaktiv kodning (aka REPL) och mer avancerade agentiska funktioner.

Samtidigt som de flyttar fram gränserna för AI-funktionerna är de lika måna om att deras säkerhetsramar ska hålla jämna steg med prestandaförbättringarna. Deras hypotes är att det effektivaste sättet att styra AI-utvecklingen mot positiva samhälleliga resultat är att ligga i framkant.

För att börja bygga med Claude, besök anthropic.com/claude.

More from Benny Sjölind
Här är allt som behövs inför skolstarten 2022
Snart är dte auguist och det innebär även att det snart är...
Read More
0 replies on “Antropic lanserar Open AI Cloud 3 modeller”