Shutterstock samarbetar med OpenAI och går i bräschen för att ge AI-genererade bilder åt alla

AI bilder Shutterstock

Shutterstock, den ledande globala kreativa plattformen för transformativa varumärken och medieföretag, presenterar nu sin handlingsplan för att lansera sina AI-genererade innehållsmöjligheter på ett sätt som är ansvarsfullt och transparent för kunder och bidragsgivare.

Genom att utöka sitt partnerskap med OpenAI, lansera en fond för att kompensera konstnärer för deras bidrag och fokusera sin FoU-maskin på att samla in och publicera insikter om AI-genererat innehåll, placerar sig Shutterstock i framkant när det gäller framväxande teknik – för att främja etiskt, kreativt berättande för alla.

Medierna för att uttrycka kreativitet utvecklas och utökas ständigt. Vi inser att det är vårt stora ansvar att omfamna denna utveckling och se till att den generativa teknik som driver innovationen är grundad på etiska metoder. Vi har en lång historia av att integrera AI i alla delar av vår verksamhet. Den här kompetensen på expertnivå gör Shutterstock till den idealiska partnern som kan hjälpa vår kreativa gemenskap att navigera i den här nya tekniken. Och vi har åtagit oss att utveckla bästa praxis och erfarenheter för att leverera på vårt syfte, som är att ge världen möjlighet att skapa med förtroende, säger Paul Hennessy, verkställande direktör på Shutterstock.

Shutterstock + OpenAI: Kreativitet i fantasins hastighet

Detta samarbete introducerar OpenAI:s sömlösa bildgenereringsmöjligheter för Shutterstocks publik över hela världen och ger kunderna möjlighet att omedelbart generera bilder utifrån de kriterier de skriver in. Det är vad Shutterstock kallar Creativity at the Speed of Your Imagination.

Detta avtal fördjupar ytterligare det strategiska partnerskapet mellan Shutterstock och OpenAI, som inleddes 2021.

De data som vi licensierade från Shutterstock var avgörande för träningen av DALL-E. Vi är glada att Shutterstock kan erbjuda DALL-E-bilder till sina kunder som en av de första implementeringarna via vårt API, och vi ser fram emot framtida samarbeten när artificiell intelligens blir en integrerad del av konstnärers kreativa arbetsflöden, säger Sam Altman, VD för OpenAI.

När denna integration lanseras på Shutterstock.com under de kommande månaderna kommer kunderna att få direkt tillgång till dessa AI-bildgenereringsfunktioner som förbättrar deras kreativa arbetsflöden. I gengäld kommer Shutterstocks bidragsgivare att kompenseras för den roll som deras innehåll spelade i utvecklingen av denna teknik.

Shutterstock.AI öppnar nya intäktsströmmar för bidragsgivare

Shutterstock anser att AI-genererat innehåll är en samlad insats av de bidragande konstnärerna. I ett försök att skapa en ny branschstandard och frigöra nya intäktsströmmar för bolagets konstnärsgrupp har Shutterstock också skapat en ram för att ge ytterligare ersättning till konstnärer vars verk har bidragit till att utveckla AI-modellerna.

Företaget strävar också efter att kompensera sina bidragsgivare i form av royalties när deras immateriella rättigheter används.

Upprättande av en etisk och rättvis AI-ram

För att främja ett etiskt och inkluderande ramverk för innehåll och AI är Shutterstock en sponsor och deltagare i World Ethical Data Foundations globala konferens 2022. Med ett starkt fokus på vikten av inkluderande teknik, från anställning till att minska fördomar i system och bygga upp kontroller och balanser för att hjälpa till att säkerställa etisk och inkluderande dataanvändning, fortsätter Shutterstock att driva framstegen inom både teknisk innovation och DEI i de kreativa branscherna.

I en viktig insats för att skydda sina konstnärers, fotografers och kreatörers immateriella rättigheter fortsätter Shutterstock att leda utvecklingen av riktlinjer och förfaranden och använder metoder för att se till att användningsrättigheter och korrekta licenser säkerställs för allt innehåll som presenteras, inklusive AI-genererat innehåll.

Läs mer om Shutterstocks initiativ kring AI-genererat innehåll, inklusive en exklusiv AI-genererad samling från Creative Producer Alex Ambroziak, på shutterstock.com/generate.

Läs mer: Bästa sajter för att skapa AI-bilder från text

More from Benny Sjölind
Grillningen är en mansdominerad syssla enligt ny undersökning
Med sommarens ankomst och det varmare vädret är det dags för svenskarna...
Read More
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *