Översikt över ränteförändringar i svenska banker – Nyliga justeringar av bundna och rörliga räntor

Översikt över ränteförändringar i svenska banker - Nyliga justeringar av bundna och rörliga räntor

Efter Riksbankens senaste höjning av styrräntan till fyra procent i september förra året, har flera svenska banker reagerat genom att justera ner räntorna på sina bundna bolån. Däremot har de rörliga räntorna endast justerats marginellt nedåt. Det visar en nypublicerad undersökning från jämförelsesajten Compricer.

Minskade räntor på bundna bolån

De senaste månaderna har visat en nedgång i marknadsräntorna, vilket har möjliggjort för bankerna att erbjuda lägre räntor på långfristiga lån. Exempelvis har flera banker sänkt räntan på treåriga bundna bolån med upp till en procentenhet.

Minskade räntor på bundna bolån i Sverige

Det förväntas att de rörliga räntorna också kommer att börja sjunka inom de kommande månaderna, med en förutsägelse av att de kommer att ligga 1 till 1.5 procentenheter lägre vid slutet av 2024.

Specifika räntejusteringar

  • Rörliga räntor (3 månader) har sett mindre justeringar från nio banker med förändringar mellan -0,03 och -0,2 procentenheter, medan fyra av de större bankerna har hållit sina rörliga räntor oförändrade.
  • Bundna räntor (3 år) visar en tydligare nedgång hos alla banker med justeringar från -0,3 upp till -1 procentenhet, där storbankerna i allmänhet har gjort mindre justeringar.
  • Bundna räntor (5 år) har också sänkts av samtliga banker, med förändringar sträckande från -0,15 till -0,85 procentenheter, där även här storbankerna gjort de minsta nedjusteringarna.

Sammanfattning

Denna räntetrend speglar bankernas anpassning till de förändrade marknadsförhållandena och en ambition att behålla konkurrenskraftiga låneerbjudanden.

Konsumenter som planerar att binda sina bolån eller teckna nya lån bör överväga dessa nya räntevillkor, särskilt med tanke på de potentiella minskningarna av de rörliga räntorna i den nära framtiden.

More from Benny Sjölind
Hur DeFi kommer att förändra världen
Den värld vi känner till förändras snabbt. Under de senaste tio åren...
Read More
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *