Nyordslistan 2023: Trendande termer i det svenska språket

trendande termer i svenskan

Nu har Institutet för språk och folkminnen släppt sin lista med nyord 2023 över trendande termer i det svenska språket. Bland termerna kan vi se klar influens från många av de trender och nya produkter som vi bevakat tidigare under året här på Nya Lanseringar.

Hit hör bland annat termer som AI-klonad och Barbenheimer – det senare är en korsningen av två av de mest populära filmerna från året, Barbie och Oppenheimer. Två filmer som vi bevakade under året och som var några av våra mest besökta artiklar för året.

Vad är ett nyord?

Enligt Institutet för språk och folkminnen (Isof) är ett nyord ett ord som är relativt nytt i svenskan, det vill säga att det har börjat användas under de senaste åren. Ordet ska också vara relativt etablerat, det vill säga att det ska ha en tydlig betydelse och användas i en viss kontext.

Isof sammanställer varje år en nyordslista där de listar de ord som de bedömer är de mest betydelsefulla nyorden under året. Listan baseras på en bedömning av ordlistan SAOL, mediabevakning, sociala medier och andra källor.

Nyordslistan är ett sätt att spegla hur språket förändras och hur det påverkas av samhällsutvecklingen. Orden på listan kan vara relaterade till aktuella händelser, nya teknologier eller förändringar i livsstilen.

Nyordslistan 2023

AI-klonad: Kopiering genom AI

Detta begrepp beskriver en trend där AI används för att skapa replikor av olika medier, som musik eller konst, vilket ger upphov till diskussioner inom den kreativa sektorn.

Barbenheimer: Korsningen av två filmvärldar

Ett ord som symboliserar den gemensamma kulturen och händelserna kring filmerna “Barbie” och “Oppenheimer”, illustrerande kontrasten mellan dessa världar.

Bubbelhoppa: Utforska utanför det bekväma

Att “bubbelhoppa” innebär att aktivt söka nya miljöer och perspektiv utanför ens egen “bubbla”, för att berika sin upplevelse och förståelse för världen.

Cyberresiliens: Motståndskraft mot digitala hot

Detta uttryck beskriver förmågan att hantera och upprätthålla funktioner trots cyberattacker, och blivit allt viktigare med växande digitala hot.

Deinfluencing: Trenden av anti-reklam

Här avråder influerare på sociala medier från vissa produkter, en kontrast till den vanliga influencer-marknadsföringen.

Det svenska tillståndet: Reflektion av Samhällsproblem

Ett uttryck som belyser problem med gängkriminalitet i Sverige, speciellt i relation till ökande våld och skjutningar.

DNA-pass: Personanpassad hälsovård

Ett kort som innehåller genetisk information för att skräddarsy hälsovård baserat på individens genetiska profil.

Dopaminfasta: Jakt på mental jämvikt

Detta koncept innebär avhållsamhet från aktiviteter som stimulerar dopamin, för att uppnå balans i en ständigt stimulerande värld.

Dubbelswisha: Ny Term inom Sexhandeln

Begreppet betecknar en betalningsmetod där betalning sker två gånger i följd för sexuella tjänster, en omskriven metod inom olaglig verksamhet.

Evighetskemikalie: Ett miljöproblem

Syntetiska ämnen som inte bryts ner i naturen, som PFAS, som blivit en viktig miljöfråga på grund av deras påverkan på naturen och människors hälsa.

Exposekonto: Nätets Skuggsida

Konton på sociala medier som syftar till att kränka och mobba genom att offentliggöra kränkande bilder eller information.

Gargasnipe: Nedsättande bildspridning

Ett begrepp för smygtagen bild eller film på en person, ofta i syfte att förlöjliga, inspirerat av karaktären Gargamel i Smurfarna.

Generativ AI: Skapande genom AI

Artificiell intelligens som skapar nytt innehåll som texter, bilder och musik, vilket öppnar nya möjligheter och utmaningar i kreativa fält.

Grön kolonialism: Miljöetisk problemställning

Utnyttjande av naturresurser för miljömål på en annan plats, vilket väckt debatt kring de etiska aspekterna av globala miljöinsatser.

Hyschpengar: Betalning för tystnad

En summa pengar för att mottagaren ska hålla känslig information hemlig, blivit vanlig i politiska och juridiska sammanhang.

Ick: Oönskade egenskaper

En term för ett drag eller beteende som någon finner avtändande, ofta använd för att beskriva potentiella partners.

Insynsprincip: Balanserad öppenhet

En princip där privata aktörer ska ge viss insyn i sin verksamhet, relevant i diskussioner om öppenhet och ansvarighet inom den privata sektorn.

Klivare: Brottsling på uppdrag

En person som utför brott åt ett kriminellt nätverk mot betalning, ett begrepp som blivit vanligt i samtal om organiserad brottslighet.

Korankris: Politisk och kulturell svårighet

En term för politiska situationer utlösta av skändningar av Koranen, leder till diplomatiska konflikter och spänningar.

Krigssponsor: Indirekt Krigsstöd

En aktör som anses bidra till krig genom sin närvaro eller verksamhet i ett krigförande land, ofta genom skatteinbetalningar.

Känslighetsläsare: Granskare av texters sensibilitet

Personer som granskar texter för att undvika potentiellt stötande innehåll, vanligt inom förlagsindustrin.

Longtermism: Framtidsorienterad etik

En etisk hållning som betonar vikten av att beakta framtida konsekvenser vid beslutsfattande, relevant inom hållbarhet och långsiktig planering.

Menstrosa: Hållbart mensskydd

En typ av trosa som fungerar som mensskydd, en populär innovation som erbjuder ett hållbart och bekvämt alternativ till traditionella mensprodukter.

Multilojal: Prismedvetet kundbeteende

Att vara medlem eller kund hos flera olika butiker för att maximera prisfördelar och rabatter, en vanlig strategi bland prismedvetna konsumenter.

Nepo Baby: Karriärfördelar genom släktband

En person som gynnas i sin karriär på grund av en känd eller inflytelserik förälder, ett begrepp som aktualiserats i samtal om nepotism inom kultur- och nöjesbranschen.

Neurodiversitet: Kognitiv variation

Variationen i neuropsykiatriska funktionssätt, inklusive tillstånd som ADHD och autism, och strävan efter att inkludera denna variation i samhället.

Prompta: Interagera med AI

Att skriva instruktioner till en AI-tjänst för att generera specifikt innehåll, en vanlig term i professionella sammanhang med AI-verktyg.

Relationism: Fotbollens nya filosofi

Ett fotbollsspelsätt som fokuserar på bollens position snarare än täckta ytor, en motreaktion mot traditionella metoder och betonar spelarnas frihet.

Situationship: Relationell mellanform

En relation som inte är helt romantisk men mer än vänskap, en längre flört eller mellanstadium i relationsvärlden.

Snikflation: Dold prisförändring

En strategi där företag försämrar kvalitet, rabatter och service istället för att öka priser, ett sätt att hantera ekonomiska utmaningar.

Streamingfarm: Manipulation av popularitet

Användning av många gratiskonton på strömningstjänster för att automatiskt generera visningar och ge sken av högre popularitet för vissa innehåll.

Tantparkour: Äldres fysiska aktivitet

En form av träning för äldre som använder utemiljöns föremål som hinder, uppmuntrar fysisk aktivitet och rörelseglädje på ett kreativt sätt.

Toxisk positivitet: Problem med överdriven positivism

En inställning där negativa känslor trycks undan och förnekas, vilket kan leda till att viktiga känslor och problem ignoreras.

Vild graviditet: Oövervakad graviditet

Graviditet helt utan medicinsk uppföljning, inkluderar avsaknad av kontroller och medicinsk assistans under förlossningen.

More from Benny Sjölind
Teknikmagasinet lanseras hos Wolt – Hemelektronik levererad på 30 Minuter
Nu kan Wolts användare beställa hemelektronik och få den levererad på bara...
Read More
0 replies on “Nyordslistan 2023: Trendande termer i det svenska språket”