Julhandelsrapporten 2023 – Ekonomiska påfrestningar formar en motståndskraftig julhandel

julhandelsrapport 2023

Julhandeln 2023 står inför betydande påfrestningar på grund av hushållens minskade köpkraft. Det finns dock en motståndskraft i detaljhandelssektorn, med en prognostiserad försäljningsminskning som är mindre än minskningen i hushållens köpkraft. Det visar den julhandelsrapport för 2023 som HUI presenterade idag.

Julhandelsrapporten 2023 – Sammanfattning av resultaten

Julhandelsrapporten för 2023 presenterar försäljningsutsikter för den mest kritiska försäljningsperioden inom detaljhandeln. Efter ett decennium av positiv försäljningstillväxt förväntas årets julhandel minska med 3 %, vilket är i linje med försäljningsnivån 2021.

Nedgången förklaras av de ekonomiska svårigheter som många upplever samtidigt som de försöker upprätthålla det traditionella julfirandet. Konsumenterna förväntas planera mer och välja billigare alternativ.

Prognos för detaljhandelns försäljning

Försäljningsprognosen för julen 2023 är en minskning med 3% i nominella termer. Dagligvaruhandeln väntas öka med 1%, medan sällanköpsvaruhandeln väntas minska med 5%.

Prisinflationen i december väntas bli cirka 4% i båda sektorerna. Följaktligen beräknas försäljningen i fasta priser minska med totalt 7%.

Konsumentbeteendets inverkan på julmarknaden

Julhandelsrapporten 2023

Rapporten tyder på att evenemang som kretsar kring samvaro fortfarande är en prioritet för hushållen. Den ekonomiska aspekten är dock mer kritisk i år, vilket påverkar inköpen i riktning mot rabatterade priser.

Detaljhandlarna står inför utmaningen att finnas kvar på konsumenternas inköpslistor och samtidigt säkerställa lönsamhet i försäljningen.

Gränshandelns roll

Gränshandeln förväntas bidra positivt till dagligvaruhandelns utveckling på grund av norska gränshandlare. Danska och finska kunder med starkare valutor kan också ha en positiv inverkan på dagligvaruhandeln.

Detaljhandelssektorer i fokus

Hushållen kommer sannolikt att kompromissa med sina julmåltider genom att välja billigare alternativ för att upprätthålla traditionen. Konsumentbeteendet skiftar mot värdedrivna inköp, med en förväntad minskning av försäljningen med 5%.

Vissa sektorer som leksakshandeln kanske inte kommer att se några betydande nedskärningar, särskilt när det gäller julklappar till barn.

Historiskt perspektiv och trender

November har blivit en allt viktigare shoppingmånad, delvis på grund av evenemang som Black Friday, som förskjuter en del av julhandeln tidigare under året.

Försäljningen av icke-livsmedel i november är nu nästan lika stor som i december, vilket är en betydande ökning jämfört med för 30 år sedan.

Slutsatser

Trots de ekonomiska utmaningarna är julhandeln fortfarande en viktig del av konsumenternas konsumtion, med vissa justeringar för att ta hänsyn till stramare budgetar. Detaljhandlarna måste anpassa sig till dessa förändringar för att kunna fånga upp konsumenternas utgifter på ett effektivt sätt under denna viktiga handelsperiod.

Läs också: Årets julklapp 2023

More from Benny Sjölind
Nu kan du bo i en av New Yorks mest exklusiva adresser på toppen av anrika Plaza Hotel
Plaza Hotel, ett landmärke i New York City sedan 1907, presenterar nu...
Read More
0 replies on “Julhandelsrapporten 2023 – Ekonomiska påfrestningar formar en motståndskraftig julhandel”