Svenska bolåneräntor stiger i oktober – En överblick över rörliga bolåneräntor

bolåneräntor oktober 2023

Oktober 2023 har bevittnat en anmärkningsvärd ökning i de rörliga bolåneräntorna i Sverige, med en genomsnittlig räntesats på 4,78 procent. Detta visar den statistik som Compricer nyligen presenterar, vilket indikerar en trend av stigande kostnader för låntagare. Noterbart är att Ålandsbanken ännu inte har släppt sin data, vilket lämnar en osäkerhet i den totala marknadsbilden.

Varierande räntor mellan banker

Svenska Bolåneräntor Stiger i Oktober

Det råder en notabel konkurrens bland de finansiella institutionerna när det gäller rörliga räntor. Skandiabanken rapporterade om den lägsta genomsnittsräntan på 4,54 procent, medan Avanza/Stabelo hade den högsta på 4,94 procent.

Denna skillnad på 0,4 procentenheter avslöjar en varierande kostnadsstruktur som låntagare står inför hos olika banker.

Treåriga bundna räntor står stilla

I kontrast till de rörliga räntorna, har de treåriga bundna räntorna inte upplevt någon förändring under oktober. Genomsnittskunden har kunnat säkra en ränta på 4,61 procent. Swedbank och Danske Bank är exempel på institutioner som visar den största differensen i räntesatser, där den förstnämnda erbjuder en låg 4,35 procent och den sistnämnda en hög 4,85 procent.

Femåriga bundna räntor på nedgång

Till låntagarnas fördel, genomsnittsräntan för femåriga bundna lån har sjunkit med 0,08 procentenheter. Med Swedbank som frontlöpare, erbjuder de en genomsnittsränta på 3,91 procent, medan Hypoteket står för den högsta genomsnittsräntan på 4,51 procent. Även här ser vi en skillnad på 0,5 procentenheter mellan den mest och minst förmånliga banken.

Denna rörelse på marknaden indikerar en dynamisk period för bolåneräntor, där låntagare måste vara mer vaksamma och informerade för att säkra de bästa möjliga villkoren.

More from Benny Sjölind
Felicity Jones frontar ny Aston Martin-kampanj som hyllar kraften i DBX707
Aston Martin har lanserat sin mest betydelsefulla produktmarknadsföringskampanj för 2022, med sin...
Read More
0 replies on “Svenska bolåneräntor stiger i oktober – En överblick över rörliga bolåneräntor”