Avanza utvidgar fondsortimentet – Lägger till marknadens mest prisvärda korträntefond

mest prisvärda korträntefond

Avanza har nyligen lanserat en ny finansiell produkt, Avanza Ränta Kort. Denna fond erbjuder en unik möjlighet för investerare att placera sitt kapital på kort sikt med minimal risk. Med en avgift på endast 0,10%, positionerar sig Avanza Ränta Kort som den mest kostnadseffektiva räntefonden på den svenska marknaden.

Två nya räntefonder på en vecka

Denna lansering markerar Avanzas andra fondintroduktion inom en vecka, med Avanza Ränta Global som första utgåva. Avanza Ränta Kort fokuserar på svenska bostadsobligationer samt stats- och kommunobligationer, vilket erbjuder en kombination av låg ränterisk och hög kreditvärdighet.

Denna expansion är en del av ett växande partnerskap med Captor Fund Management AB.

Detaljer om Avanza Ränta Kort

Avanza Ränta Kort är strukturerad som en matarfond, vilket innebär att den huvudsakligen investerar i mottagarfonden Captor Perenne Short Term Bond. Den kännetecknas av en strategi med låg ränterisk och kreditrisk samt hög likviditet. Fondens genomsnittliga ränteduration är under ett år.

Avanzas Globala Räntefond – En möjlighet i högränteklimatet

Tidigare i månaden utvidgade Avanza även sitt fondutbud med Avanza Ränta Global. Denna fond, som också förvaltas av Captor Fund Management AB, ger investerare chansen att utnyttja det nuvarande höga ränteklimatet. Fonden investerar i globala företagsobligationer och har tidigare varit en strategi främst använd av institutionella investerare.

Med den högsta styrräntan på över 15 år, som har haft en betydande inverkan på både aktiemarknaden och spararnas ekonomi, avser Avanza Ränta Global att ge investerare möjligheten att dra nytta av denna situation genom exponering mot globala företagsobligationer.

Fondens uppdelning och förvaltningsstrategi

Avanza Ränta Global diversifierar sin portfölj genom att investera i två huvudsakliga kreditsegment: 70% i ‘Investment Grade’ företagsobligationer och 30% i ‘High Yield’ obligationer. Detta skapar en balans mellan låg-risk och hög-avkastningsmöjligheter.

Captor Fund Management AB använder en derivatbaserad strategi för att maximera svensk ränterisk samtidigt som global exponering bibehålls, vilket ger en optimal diversifiering och likviditet.

Fondens ränteduration förväntas vara omkring 4 år, och dess totala avgift är 0,58%. Investerare rekommenderas en investeringshorisont på minst 3 år.

Läs också: Tips om utdelningsaktier

More from Benny Sjölind
ASUS lanserar Vivobook Pro 14X/16X OLED i Sverige
ASUS tillkännagar nu den nordiska lanseringen av Vivobook Pro 14X/16X OLED (N7400/N76600),...
Read More
0 replies on “Avanza utvidgar fondsortimentet – Lägger till marknadens mest prisvärda korträntefond”