Aktieutdelning

På denna sida tar vi en närmare titt på aktieutdelning. Vi ger er aktuell information om utdelningsaktier hos svenska företag 2024 och diskuterar vad aktieutdelning är, hur den fungerar, vilka skatteregler som gäller för aktieutdelning och hur man kan välja utdelningsaktier.

Utdelningaktier svenska aktier 2023/2024

Här är svenska utdelningsaktier 2023/2024. Använd sökfunktionen i vänstra hörnet om ni söker någon specifik aktie.

Du kan också välja att sortera enligt utdelningsprocent genom att klicka på kolumnen utdelning. Här är svenska utdelningsaktier 2023/2024:

Datum

Utd.datum

Namn

Händelse

Utdelning

2023-12-18

-

Cedergrenska

Årlig

0,00

2023-12-18

-

ODI Pharma

Årlig

0,00

2023-12-19

-

Aprendere Skolor

Årlig

0,00

2023-12-19

-

Sonetel

Årlig

0,00

2023-12-21

-

Eurocine Vaccines

Årlig

0,00

2023-12-21

2023-12-29

Vitec Software Group B

Kvartal

0,57

2023-12-22

2024-01-02

MBRS Group

Bonus

0,09

2023-12-28

2024-01-03

ALM Equity Pref

Kvartal

2,10

2023-12-28

2024-01-04

Aquaticus Real Estate

Kvartal

1,00

2023-12-28

2024-01-03

Backaheden Fastighets

Kvartal

1,25

2023-12-28

-

Bonäsudden Holding

Kvartal

0,00

2023-12-28

-

Castellum

Kvartal

0,00

2023-12-28

2024-01-04

Corem Property Group A

Kvartal

0,10

2023-12-28

2024-01-04

Corem Property Group B

Kvartal

0,10

2023-12-28

2024-01-04

Corem Property Group D

Kvartal

5,00

2023-12-28

2024-01-04

Corem Property Group Pref

Kvartal

5,00

2023-12-28

2024-01-04

Emilshus Pref

Kvartal

0,50

2023-12-28

-

Fleming Properties

Kvartal

0,00

2023-12-28

2024-01-04

Kallebäck Property Invest

Kvartal

3,00

2023-12-28

2024-01-04

Logistri

Kvartal

1,25

2023-12-28

2024-01-04

Navigo Invest Pref

Kvartal

2,35

2023-12-28

2024-01-04

Nyfosa

Kvartal

1,00

2023-12-28

-

Preservia Hyresfastigheter PREF

Kvartal

0,00

2023-12-28

2024-01-04

Quartiers Properties Pref

Kvartal

0,24

2023-12-28

2024-01-04

Sagax D

Kvartal

0,50

2023-12-28

-

SBB Norden B

Månatlig

0,00

2023-12-28

-

SBB Norden D

Kvartal

0,00

2023-12-28

-

Svenska Nyttobostäder Pref

Kvartal

0,00

2023-12-28

2024-01-03

Tingsvalvet PREF

Månatlig

2,00

2023-12-29

2024-01-09

Cibus Nordic Real Estate

Månatlig

0,89

2024-01-04

2024-01-10

Heimstaden Pref

Kvartal

0,50

2024-01-05

2024-01-11

Fabege

Kvartal

0,60

2024-01-05

2024-01-11

Link Prop Investment

Kvartal

2,00

2024-01-08

2024-01-12

Bilia A

Kvartal

2,20

2024-01-09

2024-01-15

Footway Group Pref

Kvartal

0,00

2024-01-09

2024-01-15

Solnaberg Property

Kvartal

1,25

2024-01-11

-

Newbury Pharmaceuticals

Årlig

0,00

2024-01-12

-

Rizzo Group B

Årlig

0,00

2024-01-12

-

Taurus Energy B

Årlig

0,00

2024-01-18

-

MAG Interactive

Årlig

0,00

2024-01-19

2024-01-25

Diös Fastigheter

Kvartal

0,50

2024-01-22

2024-01-26

Eastnine

Kvartal

0,85

2024-01-23

2024-01-31

Cibus Nordic Real Estate

Månatlig

0,78

2024-01-23

-

Igrene

Årlig

0,00

2024-01-24

-

Norditek

Årlig

0,00

2024-01-29

2024-02-08

Nokia

Kvartal

0,33

2024-01-30

2024-02-05

Fastpartner D

Kvartal

1,25

2024-01-30

2024-02-05

NP3 Fastigheter

Kvartal

1,25

2024-01-30

2024-02-05

NP3 Fastigheter Pref

Kvartal

0,50

2024-01-30

-

SBB Norden B

Månatlig

0,00

2024-01-30

2024-02-05

Tingsvalvet PREF

Månatlig

2,00

2024-01-31

2024-02-06

Creades A

Kvartal

0,35

2024-02-02

2024-02-08

Telia Company

Kvartal

0,50

2024-02-02

2024-02-08

Volati Pref

Kvartal

10,00

2024-02-06

-

Nivika

Årlig

0,00

2024-02-21

2024-02-29

Cibus Nordic Real Estate

Månatlig

0,89

2024-02-28

-

SBB Norden B

Månatlig

0,00

2024-02-28

2024-03-05

Tingsvalvet PREF

Månatlig

2,00

2024-02-29

2024-03-06

Aros Bostadsutveckling Pref B

Kvartal

1,88

2024-02-29

2024-03-06

Enad Global 7

Halvår

0,23

2024-03-07

2024-03-13

K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref

Kvartal

5,00

2024-03-14

2024-03-20

Sdiptech Pref

Kvartal

2,00

2024-03-19

-

SAS

Årlig

0,00

2024-03-20

2024-03-28

Cibus Nordic Real Estate

Månatlig

0,89

2024-03-22

2024-03-28

Vitec Software Group B

Kvartal

0,57

2024-03-26

2024-04-04

ALM Equity Pref

Kvartal

2,10

2024-03-26

2024-04-03

Emilshus Pref

Kvartal

0,50

2024-03-26

-

SBB Norden B

Månatlig

0,00

2024-03-27

2024-04-04

Corem Property Group A

Kvartal

0,10

2024-03-27

2024-04-04

Corem Property Group B

Kvartal

0,10

2024-03-27

2024-04-04

Corem Property Group D

Kvartal

5,00

2024-03-27

2024-04-04

Corem Property Group Pref

Kvartal

5,00

2024-03-27

2024-04-04

Navigo Invest Pref

Kvartal

2,40

2024-03-27

2024-04-04

Quartiers Properties Pref

Kvartal

0,24

2024-03-27

2024-04-04

Sagax D

Kvartal

0,50

2024-03-28

2024-04-05

Kallebäck Property Invest

Kvartal

3,00

2024-03-28

-

SBB Norden D

Kvartal

0,00

2024-03-28

2024-04-03

Tingsvalvet PREF

Månatlig

2,00

2024-04-04

2024-04-10

Heimstaden Pref

Kvartal

0,50

2024-04-05

2024-04-11

Link Prop Investment

Kvartal

2,00

2024-04-09

2024-04-15

Solnaberg Property

Kvartal

1,25

2024-04-29

2024-05-06

NP3 Fastigheter Pref

Kvartal

0,50

2024-04-29

-

SBB Norden B

Månatlig

0,00

2024-04-29

-

SBB Norden D

Kvartal

0,00

2024-04-29

2024-05-03

Tingsvalvet PREF

Månatlig

2,00

2024-05-31

2024-06-07

Aros Bostadsutveckling Pref B

Kvartal

1,87

2024-05-31

2024-06-07

Enad Global 7

Halvår

0,22

2024-06-27

-

SBB Norden B

Månatlig

0,00

2024-06-27

-

SBB Norden D

Kvartal

0,00

Vad är aktieutdelning?

Aktieutdelning är en utbetalning av pengar eller andra tillgångar från ett aktiebolag till dess aktieägare. Utdelningen är ett sätt för aktiebolag att dela med sig av sin vinst till aktieägarna.

Ett aktiebolag som går med vinst, där intäkterna är större än kostnaderna, kan välja att återinvestera vinsten i verksamheten för att företaget ska fortsätta att utvecklas och växa. Alternativt kan företaget välja att lämna vinsten som utdelning till sina aktieägare.

Aktieutdelningen bestäms av bolagsstämman. Bolagets styrelse föreslår en utdelningsnivå för stämman att besluta om. Utdelningen kan baseras på en fast summa per aktie, eller på en procentsats av aktiens marknadsvärde.

Aktieutdelningen sker vanligtvis två gånger per år, en gång i början av året och en gång i slutet av året. Om ett bolag beslutar om en utdelning meddelas detta till aktieägarna genom ett pressmeddelande.

Aktieutdelningen är ett sätt för aktieägare att ta del av ett bolags nuvarande och framtida vinster. Utdelningen kan ge en stabil inkomstkälla för aktieägare, och den kan också bidra till att öka aktiens värde.

I Sverige är det vanligt att aktieutdelningar betalas ut i kronor. Det finns dock även aktiebolag som betalar ut utdelning i andra tillgångar, till exempel i form av aktier eller andelar i andra bolag.

Här är några exempel på hur aktieutdelning kan fungera:

 • Ett bolag har en vinst på 100 miljoner kronor. Bolagets styrelse föreslår en utdelning på 50 miljoner kronor, eller 5 kronor per aktie. Utdelningen betalas ut till aktieägarna som har aktier i bolaget på utdelningsdagen.
 • Ett annat bolag har en vinst på 100 miljoner kronor. Bolagets styrelse föreslår en utdelning på 10 % av aktiens marknadsvärde. Utdelningen betalas ut till aktieägarna som har aktier i bolaget på utdelningsdagen.

Om du är intresserad av att investera i aktier är det viktigt att förstå hur aktieutdelning fungerar. Utdelningen kan vara ett viktigt tillskott till din investering, men det är också viktigt att komma ihåg att utdelningen inte är garanterad. Ett bolag kan besluta att inte dela ut någon utdelning, eller att minska utdelningen, om företagets vinst minskar.

Hur välja utdelningsaktier 2024?

Det finns många olika faktorer att tänka på när man ska välja utdelningsaktier. Här är några av de viktigaste faktorerna:

 • Direktavkastning: Direktavkastningen är ett mått på hur stor andel av aktiens marknadsvärde som utgörs av utdelningen. En hög direktavkastning är ofta attraktivt för utdelningsinvesterare.
 • Utdelningsstabilitet: En stabil utdelning är ett tecken på att bolaget har en god finansiell ställning och att det är troligt att utdelningen kommer att fortsätta i framtiden.
 • Utdelningsandel: Utdelningsandelen är ett mått på hur stor andel av vinsten som bolaget delar ut till aktieägarna. En hög utdelningsandel kan vara ett tecken på att bolaget har en stark tillväxtpotential.
 • Övriga faktorer: Andra faktorer som kan påverka valet av utdelningsaktier är till exempel bolagets bransch,dess framtidsutsikter och dess riskprofil.

Direktavkastning

Direktavkastningen är ett enkelt sätt att jämföra olika aktier. En aktie med en hög direktavkastning ger mer utdelning per aktie än en aktie med en låg direktavkastning. Det är dock viktigt att komma ihåg att direktavkastningen inte är det enda viktiga mått som ska beaktas.

Utdelningsstabilitet

En stabil utdelning är ett tecken på att bolaget har en god finansiell ställning och att det är troligt att utdelningen kommer att fortsätta i framtiden. Bolag som har en lång historia av att dela ut utdelning är ofta mer stabila än bolag som nyligen har börjat dela ut utdelning.

Utdelningsandel

Utdelningsandelen är ett mått på hur stor andel av vinsten som bolaget delar ut till aktieägarna. En hög utdelningsandel kan vara ett tecken på att bolaget har en stark tillväxtpotential. Detta beror på att bolaget har tillräckligt med pengar för att investera i verksamheten och för att dela ut utdelning.

Övriga faktorer

Det finns många andra faktorer som kan påverka valet av utdelningsaktier. Dessa faktorer kan inkludera bolagets bransch, dess framtidsutsikter och dess riskprofil.

Bransch

Vissa branscher är mer kända för att dela ut utdelning än andra. Till exempel är telekombranschen och energibranschen kända för sina höga utdelningar.

Framtidsutsikter

Bolag med goda framtidsutsikter är mer benägna att fortsätta att dela ut utdelning i framtiden. Det är därför viktigt att analysera bolagets framtidsutsikter innan man investerar i utdelningsaktier.

Riskprofil

Utdelningsaktier kan vara mindre riskfyllda än tillväxtaktier. Detta beror på att utdelningsaktier ger en stabil inkomstkälla. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla investeringar innebär en viss risk.

Hur man väljer utdelningsaktier

Det finns inget enkelt svar på frågan om hur man väljer utdelningsaktier. Det bästa sättet att välja utdelningsaktier är att göra din egen research och att förstå de faktorer som påverkar utdelningen.

Här är några tips för att välja utdelningsaktier:

 1. Gör din research: Läs på om de bolag som du är intresserad av att investera i. Ta reda på bolagets finansiella situation, dess framtidsutsikter och dess riskprofil.
 2. Använd analysverktyg: Det finns många analysverktyg som kan hjälpa dig att analysera utdelningsaktier. Dessa verktyg kan till exempel ge dig information om direktavkastning, utdelningsstabilitet och utdelningsandel.
 3. Sätt upp mål: Vad är ditt mål med din investering? Vill du ha en stabil inkomstkälla? Vill du växa ditt kapital? När du vet vad ditt mål är kan du välja utdelningsaktier som passar dina behov.

Bästa utdelningsaktier 2024

Baserat på dessa faktorer kan följande aktier vara intressanta att överväga som utdelningsaktier 2024:

 • Storbanker: Storbankerna Nordea, Swedbank och Handelsbanken har alla en hög direktavkastning och en stabil utdelningshistoria.
 • Teleoperatörer: Teleoperatörerna Tele2 och Telia har också en hög direktavkastning och en stabil utdelningshistoria.
 • Industribolag: Industribolag som SKF, AB Volvo och Atlas Copco har en lång historia av att dela ut utdelning.
 • Företagsservicebolag: Företagsservicebolag som Bilia, Dedicare och Dustin har en stark tillväxtpotential och en förmåga att dela ut utdelning.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några garantier för att utdelningen kommer att fortsätta i framtiden. Även bolag med en lång historia av att dela ut utdelning kan besluta att minska eller sluta dela ut utdelning om företagets finansiella situation förändras.

Innan du investerar i utdelningsaktier är det viktigt att göra din egen research och att förstå de risker som är förknippade med investeringen.

Trender för aktieutdelning 2024

Det finns några trender som kan påverka utdelningsaktier 2024. En trend är att utdelningsinvesterare blir alltmer populära. Detta beror på att utdelningsaktier kan ge en stabil inkomstkälla och bidra till att minska risken i en portfölj.

En annan trend är att bolag blir allt mer transparenta när det gäller utdelningspolicyn. Detta gör det lättare för utdelningsinvesterare att bedöma vilka bolag som har en stabil utdelningshistorik och en förmåga att fortsätta att dela ut utdelning i framtiden.

En tredje trend är att bolag blir allt mer kreativa när det gäller utdelningsprogram. Detta inkluderar till exempel program för återköp av aktier och program för aktieägarförmåner.

Baserat på dessa trender kan följande trender förväntas för utdelningsaktier 2024:

 • Högre direktavkastning: Utdelningsinvesterare kommer att fortsätta att söka efter aktier med hög direktavkastning. Detta kan leda till att utdelningsnivåerna ökar hos vissa bolag.
 • Större fokus på utdelningsstabilitet: Utdelningsinvesterare kommer att fokusera på bolag med en stabil utdelningshistoria. Detta kommer att göra det svårare för bolag med en osäker utdelningssituation att locka utdelningsinvesterare.
 • Nya typer av utdelningsprogram: Bolag kommer att fortsätta att utveckla nya typer av utdelningsprogram.Detta kan inkludera program för återköp av aktier och program för aktieägarförmåner.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några garantier för att utdelningsnivåerna kommer att öka eller att utdelningsstabiliteten kommer att förbättras. Även bolag med en lång historia av att dela ut utdelning kan besluta att minska eller sluta dela ut utdelning om företagets finansiella situation förändras.

Så påverkar skatter aktieutdelning

Skatter påverkar aktieutdelningar på flera sätt. För det första påverkar skatterna hur mycket utdelning som aktieägarna faktiskt får behålla. För det andra påverkar skatterna hur mycket pengar som bolaget har kvar för att investera i verksamheten.

I Sverige beskattas aktieutdelning som inkomst av kapital. Den del av utdelningen som överstiger ett gränsbelopp beskattas med 30 %. Gränsbeloppet för 2024 är 2,1 miljoner kronor. För aktieägare som är delägare i fåmansföretag, det vill säga företag där en person eller närstående personer äger mer än 50 % av aktierna, gäller särskilda regler. För dessa aktieägare beskattas den första delen av utdelningen med 20 % och den överskjutande delen med 30 %.

Skatten på aktieutdelning påverkar hur mycket pengar aktieägarna faktiskt får behålla. Om en aktieägare får ut 10 000 kronor i utdelning och gränsbeloppet är 2,1 miljoner kronor, betalar aktieägaren 30 % i skatt på den överskjutande delen, det vill säga 7 900 kronor. Aktieägaren får alltså behålla 2 100 kronor av utdelningen.

Skatten på aktieutdelning påverkar också hur mycket pengar bolaget har kvar för att investera i verksamheten. Om ett bolag delar ut 10 000 kronor i utdelning, minskar bolagets vinst med 10 000 kronor. Bolaget måste alltså betala mindre skatt på vinsten, vilket kan leda till att bolaget har mer pengar kvar att investera i verksamheten.

Sammanfattningsvis kan man säga att skatterna påverkar aktieutdelningar på följande sätt:

 • De påverkar hur mycket utdelning som aktieägarna faktiskt får behålla.
 • De påverkar hur mycket pengar bolaget har kvar för att investera i verksamheten.

Det är viktigt att vara medveten om skatternas påverkan på aktieutdelningar när man investerar i aktier.