En ny era inom investeringar: AI ökar i aktie-portföljerna hos privatpersoner

ökad popularitet för AI aktier

Drygt ett år efter att det explosiva intresset för Chat-GPT påbörjade har en betydande förändring observerats i investeringsmönstren, där AI-aktier nu är en stapelvara i portföljerna hos en av fyra privatinvesterare enligt en ny undersökning* gjord av eToro. Denna trend understryker det föränderliga investeringslandskapet, där tekniska framsteg spelar en avgörande roll.

AI-aktier lockar i alla åldersgrupper

Fascinationen för AI är särskilt uttalad bland den yngre demografin, med 43% av investerarna i åldern 18-34 år som diversifierar till AI-aktier, en siffra som gradvis minskar med åldern. Detta tyder på en stark aptit för AI bland de yngre investerarna, som är angelägna om att utnyttja tillväxtpotentialen i denna sektor.

Globala trender inom AI-investeringar

Du riskerar ditt kapital

En analys som omfattade 13 länder visade på ett varierat intresse för AI-investeringar, med USA och Tjeckien i täten. Denna geografiska variation visar på det globala intresset för AI-teknik, även om investeringsnivån skiljer sig åt mellan olika länder.

Användningen av AI-verktyg, till exempel ChatGPT, för investeringsbeslut ökar, särskilt bland yngre investerare. Detta återspeglar en bredare trend att införliva avancerad teknik för att förbättra investeringsstrategier och beslutsprocesser.

Ben Laidler, Global Markets Strategist på eToro, lyfter fram AI-aktiernas betydande inverkan på marknaden, särskilt deras roll i att driva tekniksektorns återhämtning. Med anmärkningsvärda exempel som NVIDIA och Meta i spetsen har AI-investeringar visat sig ha ett betydande inflytande på marknaden och potential för fortsatt tillväxt.

Prioriteringar för framtida investeringar

Investerare visar ett stort intresse för olika sektorer och tillgångsklasser, med särskilt fokus på teknik, finansiella tjänster och kryptovalutor. Denna diversifieringsstrategi återspeglar en balanserad inställning till investeringar och kombinerar tillväxtmöjligheter med konservativa investeringar för att navigera i det föränderliga marknadslandskapet.

Undersökningen, som omfattade 10 000 icke-professionella investerare på tre kontinenter, belyser den skiftande dynamiken i investeringspreferenser och den växande betydelsen av AI i investeringsportföljer. Det förändrade landskapet tyder på en bredare acceptans och integrering av tekniska framsteg i investeringsvärlden.

*Denna rapport, som genomförts av Opinium, ger en omfattande översikt över aktuella trender inom retailinvesteringar, med särskilt fokus på det växande inflytandet från AI. Den understryker de förändrade preferenserna bland investerare och potentialen för AI att forma framtida investeringsstrategier.

Tags from the story
,
More from Benny Sjölind
Vi börjar med avancerad trendbevakning!
I dagens snabbt föränderliga värld är kunskap makt. Det gäller att helst...
Read More
0 replies on “En ny era inom investeringar: AI ökar i aktie-portföljerna hos privatpersoner”